Näidud

Näidud menüüs saad esitada oma korteri näidud ning näed ülevaadet arvestite tarbimistest kuude lõikes. Esitamata näidu korral kuvatakse „tuletatud näit“, mis on eelmisele lõppnäidule lisatud eelmise kuu tarbimine. Enne näidu salvestamist saad seda korrigeerida pluss või miinus nuppudega või kirjutades soovitud väärtuse näidu lahtrisse. Näitu saad muuta kuni seda pole kasutatud kulude jaotuses ehk arve koostamisel.

Korto näidud

Näitude ajalugu saad vaadata nii tabeli, kui ka graafiku kujul.

Korto näitude graafik

Näitude esitamine

Esialgu kuvatakse „tuletatud“ näite, mis on arvestatud eelmise kuu tarbimise põhjal. Tuletatud näidud ei ole korteriühistule esitatud ning seega pead näidud alati salvestama. Näidu salvestamisel antakse teavitus, et see on salvestatud. Esitatud näitu saad soovi korral ka muuta seni kuni seda ei ole kasutatud arvete koostamisel. Esitatud näidud kajastuvad ka näidutabelis, „tuletatud“ näidud mitte.

Korto näidu salvestamine

Näitude sisestamise piirangud

Kui korteriühistu poolt on määratud näitude esitamise vahemik siis saad näite sisestada vaid lubatud ajavahemikus. Samuti ei ole võimalik sisestada näiteks kaugloetavate arvestite näite, kuid saad loetud näitudega tutvuda.

Korto näitude sisestamise piirangud