Dokumendid

Dokumentide moodulis on võimalik hoiustada korteriühistuga seotud dokumente. Dokumendid asuvad erinevates „kaustades“, milledele on võimalik rollipõhiselt ligipääsu anda. Dokumentidega seoses saab kasutajatele määrata ka erinevaid õigused - vaatamine, muutmine ning kustutamine.

Dokumendi lisamine

Ava portaali rakendusosa avalehelt menüü „Minu ühistu“ ja vali alamenüü „Dokumendid“, kuhu saad üles riputada vajalikud dokumendid. Ühe dokumendi mahupiiranguks on 4MB.

Dokumendi saad lisada faili või tekstina. Klõpsates nupule „Uus dokument“ saad täpsustada, kas tegemist on failiga või kirjutatakse dokumendi tekst samas veebiaknas.

Uus dokument

Dokumentide kaustadena on võimalik valik järgnev:

  1. Põhikiri ja kodukord
  2. Üldkoosolekud
  3. Juhatus
  4. Aastaaruanded
  5. Majanduskavad
  6. Blanketid
  7. Muud dokumendid

Kes millistele dokumentidele juurdepääsu omab, saad vastavate õiguste olemasolul reguleerida „Üldandmete“ menüüs „Rollid ja õigused“. Vaikimisi on näiteks kaustale „Juhatus“ ligipääs vaid juhatuse liikme õigustes kasutajal — selles kaustas olevaid dokumente korteriomaniku õigustes kasutajale ei näidata.