Arveldamine

Tarkvara kasutamist reguleerivad kasutustingimused, kus on kirjeldatud poolte õigused, kohustused ja vastutus.

Tasulise tellimuse saab lisada menüüs Üldandmed vaates Ühistud nupult „Vali pakett“ või initsiaalidelt avanevas menüüs Arveldamine. Erinevate pakettide hinnakirjaga on võimalik tutvuda kodulehel.

Paketi valik

Võime pakkuda tarkvaraga tutvumiseks tasuta prooviperioodi. Kaks nädalat enne prooviperioodi lõppu saadetakse ühistu kontaktile teavitus tellimuse vormistamiseks. Prooviperioodist sõltumatult võib lisada tellimuse ka varem, tasu arvestus algab sellest sõltumatult pärast tasuta prooviperioodi lõppu.

Lisa uus tellimus

Tellimuse lisamisel tuleb sisestada kliendi (ühistu, firma) andmed ja kontaktisiku andmed.

Arve saamise viisidena saab valida e-posti ja e-arve. E-arve korral peab valima ka e-arve kanali (nt internetipank) ja sisestama kontonumbri, kuhu e-arve saadetakse.

Pärast tellimuse andmete salvestamist on tellimuse olek „kinnitamisel“, kuid saab koheselt hakata kasutama kõiki Korto võimalusi. Liidestused väliste teenustega on võimalikud pärast tellimuse kinnitamist Korto esindaja poolt.

Tellimuse haldamine

Tellimuse andmeid saab muuta nupult Halda tellimust.

Korto tellimuse saab igal hetkel lõpetada nupult Tühista tellimus.

Tellimusega seotud objektid

Ühistul või haldusfirmal saab olla üks tellimus. Samas võib ühe tellimusega olla seotud mitu objekti (ühistut).

Haldusfirma tellimus

Kui tellimusega on seotud mitu objekti, siis saab samal "Arveldamine" lehel neid tellimusest eemaldada või lisada. Objekti tellimusega seostamiseks peab kasutajal olema nii selle tellimuse haldamise kui lisatava objekti tellimuse haldamise õigus (vaikimisi administraatoril).

Objekti tellimusega seostamine

Isiku tellimusega lubatakse seostada teisi objekte ka siis kui need on seotud teise isiku tellimusega (näiteks ühistu liikumine haldusfirmade vahel). Sellisel juhul pole vaja ühistut eelnevalt teise isiku lepingust lahti siduda, kuid peab omama mõlema isiku tellimuse haldamise õigust. Kui ühistu liidetakse teise isiku tellimusega, siis lõpetatakse automaatselt ühistu iseseisev tellimus.

Ühistu eemaldamine tellimusest

Kui ühistu on seotud teise isiku nt haldusfirma tellimusega, siis tuleb ühistu nimel arveldamisega alustamiseks ehk ühistule endale tellimuse lisamiseks eelnevalt ühistu teise isiku (nt haldusfirma) tellimusest eemaldada.

Objekti tellimusest eemaldamine

Ühistu liikumine ühe tellimuse alt teise alla

Kui ühistu on lõpetanud koostöö haldusfirmaga, kelle tellimusega ühistu oli seotud ja jätkab Korto kasutamist iseseisvalt või teise isiku vahendusel, siis tuleks senisel haldajal ühistu oma tellimusest eemaldada ja haldusfirmast lahti siduda ning anda ühistu esindajale administraatori õigused.

Ühistu nimel saab Korto tellimuse lisada ühistu administraatori õigustes kasutaja. Teise haldusfirma olemasoleva Korto tellimusega ühistu seostamiseks peab isikul olema administraatori õigus nii ühistus kui enda haldusfirmas, mille tellimusega ühistu seostatakse.

Osapoolte kirjalikul nõusolekul saab muudatused (haldusfirmast lahti sidumine ja tellimuse lisamine ühistu või uue haldusfirma nimele) teha Korto poolt.

Pärast ühistu haldusfirma tellimusest lahti sidumist on vastavalt Korto kasutustingimustele võimalik teha ühistu soovil andmetest koopia ja anda sellele administraatori õigustes ligipääs ühistu esindajale ka siis kui haldusfirma pole nõus olemasolevaid andmeid üle andma ja soovib säilitada olemasolevat andmestikku.