Korto Pro on korteriühistu juhatuse, raamatupidaja ja halduri peamine tööriist, kuid sisaldab palju lisainfot ka korteriomaniku jaoks. Järgnevates peatükkides saadki ülevaate Korto Pro erinevatest moodulitest ja nende võimalustest.

Suhtlus

„Suhtlus“ moodulis toimub läbi teadetetahvli ühistusisene suhtlus. Lisaks on võimalik korteriomanikul lisada ühistuga seotud probleeme, millest teavitatakse korteriühistu esindajat.

Teadetetahvel

Teadetetahvel

„Teadetetahvel“ on mõeldud ühistusiseseks suhtluseks ja hääletuse korraldamiseks. Postitatud teated on kõigile nähtavad ning saadetakse teavituse tellimusega korteriomanikele ka e-posti või mobiiliteavitusena. Postitusi on kahte tüüpi: teade või hääletus.

„Teadetetahvlil“ saad teha tegevusi vastavalt sulle antud õigustele. Näiteks vaikimisi seadistusega ei ole võimalik omaniku rolliga kasutajal teateid kustutada ega muuta ning korraldada hääletusi. Samas saavad kõik lisada uusi postitusi ning kommentaare.

Teade

Teate postitamiseks klõpsa nupul „Postita teade“. Sisesta teate pealkiri ja sisu. Kui soovid, et teade püsiks teadetetahvlil nimekirjas alati esimesel kohal märgi see tähtsaks teateks. Vaikimisi saadetakse uue teate postitamise kohta ühistuga seotud isikutele e-posti aadressile teavitus. Kui sa ei soovi teavituse saatmist eemalda linnuke märkeruudust „Saada teade“.

Teatele saad lisada manuse, et näiteks informeerida aset leidnud sündmustest, edastada üldkoosoleku kutseid või teisi olulisi dokumente.

Teatele saad lisada manuseid kas enda arvutist või olemasolevatest dokumentidest, mis on leitavad moodulis „Dokumendid“.

Postita uus teade

Hääletus

Hääletuse korraldamiseks klõpsa nupul „Postita teade“ ja vali teate tüübiks Hääletus. Hääletuse algatamine on võimalik ainult Korto Pro-s. Hääletamine on võimalik ja tulemused kuvatakse ka korteriomanikule suunatud Kortos.

Lisage hääletust kirjeldav pealkiri ja sisu. Sisus on võimalik pikemalt kirjeldada hääletusel olevaid punkte, anda lisainfot ja selgitusi jmt.

Hääletuse korral tuleb määrata hääletuse lõpptähtaeg, millise kuupäeva ja kellaajani saab hääletada. NB! kuupäeva algus on kell 00:00 ja lõpp 23:59.

Hääletusele saab panna korraga mitu otsust ehk eelnõud. Protokollis tuuakse iga eelnõu hääletustulemused eraldi välja. Uue eelnõu lisamiseks kasuta nuppu „Lisa hääletus“.

Hääletusele saab seada kvoorumi tingimuse. Kvoorumiks ehk otsuse vastuvõtmise eeltingimuseks saab seada nõutud osalevate häälte arvu- Lisaks saab määrata, et hääletusel osalevatele korteriomanikele peab kuuluna üle poole kaasomandi osadest (Üldandmetes märgitud üldpind kokku).

Vaikimisi rakendatakse poolthäälte enamust. Vajadusel saab seada vajaliku poolthäälte nõude sisestades nõutud poolthäälte arvu. Vaikimisi on igal korteril üks hääl, häälte arv on kirjas ja seda saab muuta Üldandmed -> Korterid vaates, kus vajadusel tuleb aktiveerida vastav lisaväli.

Sarnaselt teatele saab lisada hääletusele manuseid ja saata hääletuse soovijate meilidele. Lisatud hääletuse andmeid on võimalik muuta kuni pole antud ühtegi häält.

Uus hääletus

Hääletada saavad korteriga seotud isikud, kellel on vastav hääletamise õigus (vaikimisi sealdistuse korral on hääletamise õigus omaniku õigusega isikul). Hääletamisel on hääletajal võimalik anda igale eelnõule poolt või vastu hääl. Hääletamisel on võimalik lisada kommentaar (nt eriarvamus), mis kuvatakse hääletusprotokollis.

Hääletamine

Hääletamise tähtaja lõpuni saab häält muuta st uuesti hääletada. Sama kehtib ka teise korteriga seotud isiku kohta st üks korteriomanik saab kaasomanikust korteriomaniku hääle üle hääletada (kajastub ainult viimane hääl).

Pärast hääletuse lõppu ja enne hääletustulemuste protokolli kinnitamist või tühistamist saab hääletuse korraldaja lisada teistest kanalitest laekunud hääled nt meiliga, paberil vms. Selliste häälte lisamisel tuleb laadida üles algdokument, mis lisatakse protokollile. Hääle salvestamiseks klõpsa nupul „Lisa hääl“. Nupp „Kinnita“ kinnitab kogu protokolli ja rohkem hääli lisada ei saa!

Alternatiivsel teel laekunud hääled

Hääletusprotokoll tekib automaatselt, kuid see avaldatakse korteriomanikele pärast protokolli kinnitamist. Hääletustulemused saab kinnitada või tühistada hääletuse korraldamise õigusega isik. Vaikimisi on vastav õigus juhatuse liikme ja administraatori õigusega isikul.

Kui otsuse vastuvõtmise tingimuseks on seatud, et hääletusel osalejatele peab kuuluma üle poole kaasomandi osadest, siis näidatakse hääletuse protokollis hääletusel osalenud kaasomandi osade suurusi (milleks on korterite üldpind) ja arvestatakse neid hääletuse tulemuse leidmisel. Hääle andmisel salvestatakse koos häälega korteriomandi kaasomandi suurus ja protokolli kinnitamisel kaasomandite summa (üldpind kokku).

Hääletusprotokoll

Samuti on protokoll võimalik pärast kinnitamist saata protokolli vaatamise vormilt kõigile korteriomanikele. Hääletusprotokolli vaatamise vormil on selleks nupp „Saada protokoll“, mis saadab hääletustulemused koos protokolliga kõigile hääletamise õigusega isikute meilidele, seda isegi siis kui isikul pole tellitud meiliteavitused. Samuti on protokoll alla laaditav pärast hääletustulemuste protokolli kinnitamist teate vaatamise vormilt nii Korto Pro-st, kui ka Kortost.

Viited aruannetele

Menüüs „Viited aruannetele“ on lingid olulisemate aruannete kiiremaks leidmiseks.

Viited aruannetele

E-kirjade ajalugu

E-kirjade ajaloost saad kontrollida saadetud e-kirju. Ajaloos kuvatakse e-kirja sisu aga mitte manuseid. Saadetud kirjade lihtsamaks leidmiseks saad filtreerida kirju vastavalt nende tüübile, näiteks „saadetud teated“, „saadetud arved“ jne. Otsingukasti abil saad otsida vasteid saajate e-posti aadresside ning pealkirjade hulgast.

Probleemid

Menüüs „Probleemid“ saad lisada lahendamist vajava probleemi. Näiteks remonditöö, veeavarii, heakord jne. Uue probleemi lisamisel saad valida tegeleja, kellele probleem suunatakse. Kui märgid probleemi privaatseks siis näevad seda vaid vastava õigusega isikud. Vaikimisi on nendeks administraator, juhatuse liige ja haldur. Probleemide nimekirjas kajastuvad ka korteriga seotud isikute Kortos lisatud teated, kus on märgitud soov saada vastus ühistu esindajalt. Probleemid kajastuvad ka haldusmoodulis, kus saad probleemi lahendamist menetleda, muuta seisundit (telgelemisel, suletud), suunata selle uuele tegelejale või algatada probleemi lahendamiseks töö.

Lisa uus probleem