Teated

Teated menüüs saad postitada teate ühistu teadetetahvlile ja lugeda olemasolevaid postitusi. Samuti saad samas hääletuse korral anda hääle otsuse eelnõu poolt või vastu. Teadete nimekirjas kuvatakse koos nii teadetetahvli teated, tõstatatud probleemid kui hääletused.

Teated on eristatud ikoonide ja viidetega vastavalt probleemi staatuse või teate tüübile (oluline teade, privaatne probleem, hääletus). Ühistu esindaja poolt Korto Pros oluliseks märgitud teated kuvatakse järjekorras eespool.

Korto teated

Kortos on võimalik lisada teateid, teadetele kommentaare ja tõstatada probleeme, mis suunatakse ühistu esindajale menetlemiseks.

Korto uus teade

Uute teadete kohta saadetakse soovijatele teavitus ka e-postile. Seda saad seadistada menüüs Seaded.

Probleemid

Ühistu esindajalt tagasiside saamiseks pead teate koostamisel märkima "Soovin vastust ühistu esindajalt" ja valima ühistu esindaja, kellele probleem menetlemiseks suunatakse. Privaatseks märgitud tagasiside sooviga postitust ehk tõstatatud probleemi ei näe teised korteriomanikud.

Korto probleem

Probleemi menetlemisel, näiteks ühistu esindaja poolt probleemi staatuse muutmisel (uus, tegelemisel, suletud) või selle lahendamiseks töökäsu lisamisel, teavitatakse asjaosalisi teavitusega. Probleemiga seostatud töö tehtuks märkimisel teavitatakse nii probleemi kui tööga seotuid.

Hääletus

Korteriühistu juhatus saab korraldada hääletuse otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata. Hääletuse saab Korto Pros lisada ühistu ametnik, kellel on vastav õigus nt juhatuse liige.

Hääletuse korral on määratud hääletuse lõpptähtaeg, millise kuupäeva ja kellaajani saab hääletada. Hääletada saavad korteriga seotud isikud, kellel on vastav hääletamise õigus (vaikimisi on hääletamise õigus omaniku õigusega isikul).

Korto hääletus

Hääletajal on võimalik igale eelnõule anda poolt või vastu hääl. Hääletamisel on võimalik lisada kommentaar (nt eriarvamus), mis kuvatakse hiljem hääletusprotokollis. Hääletamise tähtaja lõpuni saab häält muuta st uuesti hääletada. Sama kehtib ka teise isiku kohta st üks korteriomanik saab kaasomanikust korteriomaniku hääle "üle hääletada" (kajastub ainult viimane hääl).

Korto antud hääl

Hääletusele pandud eelnõu on vastu võetud kui selle poolt on antud üle poole võimalikest häältest (kui põhikirjaga pole seatud suuremat poolthäälte nõuet) või pole seatud kvoorumit või kindlat poolthäälte nõuet.

Pärast hääletuse lõppu ja enne hääletustulemuste protokolli kinnitamist või tühistamist saab hääletuse korraldaja lisada teistest kanalitest laekunud hääled nt meiliga, paberil vms. Selliste häälte lisamisel laetakse üles algdokument, mis lisatakse hiljem protokollile.

Korto lõppenud hääletus

Hääletustulemused muutuvad avalikuks pärast hääletusprotokolli kinnitamist või tühistamist hääletuse korraldamise õigusega isiku poolt. Hääletusprotokoll on alla laaditav pärast hääletustulemuste protokolli kinnitamist teate vaatamisel.

Korto kinnitatud hääletus